FOLDES, Stephan a Laszlo MAJOR. On the polyhedral cones of convex and concave vectors. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014, 3(2), 91-96 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2014.07
Uložit do Citace PRO