ŠUSTEK, Jan. New bounds for irrationality measures of some fast converging series. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014, 3(2), 167-175 [cit. 2021-7-30]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2014.12
Uložit do Citace PRO