ŽŮRKOVÁ, Lenka. Podnikatelský plán pro založení tanečního studia [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3675. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimíra Bayerová.

Uložit do Citace PRO