SOLOVEI, Dmitry, Jaromír ŽÁK, Petra MAJZLÍKOVÁ, Jiří SEDLÁČEK a Jaromír HUBÁLEK. Chemical Sensor Platform for Non-Invasive Monitoring of Activity and Dehydration. SENSORS [online]. MDPI, 2015, 15(1), 1479-1495 [cit. 2021-12-09]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s150101479

Uložit do Citace PRO