KUČEROVÁ, Petra. Mobilní stavby pro nouzové bydlení [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36757. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Hana Urbášková.
Uložit do Citace PRO