JANOVSKÝ, Martin. Návrh a implementace knihovny pro číslicové zpracování signálů na platformě Android. Online, Diplomová práce, vedoucí Michal Trzos. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3677. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO