KLIMENT, Vojtěch. Automatický obchodní systém pro komoditní trhy [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36771. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Budík.
Uložit do Citace PRO