YILDIZ, H. A., A. TOKER a S. OZOGUZ. Biquadratic Filter Applications Using a Fully-Differential Active-Only Integrator. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013, 22(1), 3-13 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36795

Uložit do Citace PRO