ŽUREK, Kamil. Podnikatelský záměr pro založení firmy v oblasti IT [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3680. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimíra Bayerová.

Uložit do Citace PRO