PRIBIL, J. a A. PRIBILOVA. Determination of Formant Features in Czech and Slovak for GMM Emotional Speech Classifier. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013, 22(1), 52-59 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36800

Uložit do Citace PRO