BOLECEK, L., V. RICNY a M. SLANINA. 3D Reconstruction: Novel Method for Finding of Corresponding Points using Pseudo Colors. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013, 22(1), 82-91 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36803
Uložit do Citace PRO