MIKULKA, J., E. GESCHEIDTOVA, M. KABRDA a V. PERINA. Classification of Jaw Bone Cysts and Necrosis via the Processing of Orthopantomograms. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013, 22(1), 114-122 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36806
Uložit do Citace PRO