KUBĚNOVÁ, Markéta. Oceňování podniku [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36820. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO