FISCHEROVÁ, Lada. Podnikatelský záměr-založení prodejny [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36829. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.

Uložit do Citace PRO