BUŠOVÁ, Jana. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3683. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO