ZAHRADNIK, P. a M. VLCEK. Notch Filtering Suitable for Real Time Removal of Power Line Interference. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013, 22(1), 186-193 [cit. 2021-01-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36835
Uložit do Citace PRO