GUPTA, V. K., M. CHANDRA a S. N. SHARAN. Acoustic Echo and Noise Cancellation System for Hand-Free Telecommunication using Variable Step Size Algorithms. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013, 22(1), 200-207 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36837

Uložit do Citace PRO