DZIEDZIC, Andrzej a Damian NOWAK. Thick-Film and LTCC Passive Components for High-Temperature Electronics. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013, 22(1), 218-226 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36839

Uložit do Citace PRO