PRAJZLER, V., H. TUMA, J. SPIRKOVA a V. JERABEK. Design and Modeling of Symmetric Three Branch Polymer Planar Optical Power Dividers. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013, 22(1), 233-239 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36841

Uložit do Citace PRO