JANICEK, V. a M. HUSAK. 3D Energy Harvester Evaluation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013, 22(1), 251-258 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36844
Uložit do Citace PRO