ZHU, Fuguo a Steven GAO. Compact Elliptically Tapered Slot Antenna with Non-uniform Corrugations for Ultra-wideband Applications. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013, 22(1), 276-280 [cit. 2022-09-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36847

Uložit do Citace PRO