GENG, L., G. M. WANG, C. X. ZHANG, X. J. GAO a B. F. ZONG. Compact Circularly Polarized Patch Antenna Using a Composite Right/Left-Handed Transmission Line Unit-Cell. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013, 22(1), 286-290 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36849

Uložit do Citace PRO