HOLUBCOVÁ, Věra. Analýza zajištění a vymáhání pohledávek u podnikající právnické osoby [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3693. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.
Uložit do Citace PRO