RYGELOVÁ, Pavla a Lucie VYČÍTALOVÁ. Fond na podporu publikování v režimu “gold open access”. Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2013. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/36992

Uložit do Citace PRO