SCHIMMEL, J. Audible Aliasing Distortion in Digital Audio Synthesis. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(1), 56-62 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37012
Uložit do Citace PRO