AKBULUT, A., T. ADIGUZEL a A. E. YILMAZ. Estimation of Time-Varying Channel State Transition Probabilities for Cognitive Radio Systems by means of Particle Swarm Optimization. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(1), 104-109 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37019
Uložit do Citace PRO