POLAK, L. a T. KRATOCHVIL. Analysis and Simulation of the Transmission Distortions of the Mobile Digital Television DVB-SH Part 2: Satellite Mode DVB-SH-B with TDM; Part 2: Satellite Mode DVB-SH-B with TDM. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(1), 126-133 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37022

Uložit do Citace PRO