HOŠEK, Petr. Směrovací protokol OLSR pro MANET sítě v simulačním prostředí OPNET Modeler [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3705. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Růčka.
Uložit do Citace PRO