HORTOVÁ, Miluše. Činnost inspektorátu práce při skončení pracovního poměru [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3706. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.
Uložit do Citace PRO