SLANINA, M., T. KRATOCHVIL, V. RICNY, L. BOLECEK, O. KALLER a L. POLAK. Testing QoE in Different 3D HDTV Technologies. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(1), 445-454 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37064
Uložit do Citace PRO