SCHEJBAL, V., P. SVOBODA, J. PIDANIC a O. FISER. Two-Dimensional Forward Scattering – Comparisons of Approximate and Exact Solutions. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(1), 471-477 [cit. 2021-03-03]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37068
Uložit do Citace PRO