WANG, Lei a Bo-Ran GUAN. Novel Compact and High Selectivity Dual-band BPF with Wide Stopband. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(1), 492-495 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37070

Uložit do Citace PRO