NOVÁKOVÁ, Eva. Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice ve spol. s r. o. Stoecklin [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37081. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Marek Zinecker.

Uložit do Citace PRO