STELLA, M., M. RUSSO a D. BEGUSIĆ. RF Localization in Indoor Environment. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(2), 557-567 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37095

Uložit do Citace PRO