ŠANDEROVÁ, Hana. Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3710. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Svirák.
Uložit do Citace PRO