WU, J.-M, C.-H YEH a C.-J CHUANG. High Dynamic Range RF Front End with Noise Cancellation and Linearization for WiMAX Receivers. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(2), 704-711 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37113

Uložit do Citace PRO