METIN, B., N. HERENCSAR a K. VRBA. A CMOS DCCII with a Grounded Capacitor Based Cascadable All-Pass Filter Application. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(2), 718-724 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37115

Uložit do Citace PRO