BANOCI, V., G. BUGAR, D. LEVICKY a Z. KLENOVICOVA. A novel JPEG steganography method based on modulus function with histogram analysis. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(2), 758-763 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37120

Uložit do Citace PRO