ZHANG, J., Y. LIN, Q. WU a W. CHE. Watermarking FPGA Bitfile for Intellectual Property Protection. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(2), 764-771 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37121
Uložit do Citace PRO