ZORAN, Suzana. Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37123. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Fabian Khateb.

Uložit do Citace PRO