GREGA, Martin. Tvorba automatických obchodních systémů pomocí genetických algoritmů [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37129. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Budík.

Uložit do Citace PRO