POLÁČKOVÁ, Lenka. Podnikatelský záměr na založení firmy [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37132. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Fabian Khateb.
Uložit do Citace PRO