HULEWICZOVÁ, Monika. Motivace a stimulace [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37152. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Emilie Franková.
Uložit do Citace PRO