ZHANG, Z., Q. WU a J. WANG. Energy-efficient Power Allocation Strategy in Cognitive Relay Networks. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(3), 809-814 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37176
Uložit do Citace PRO