ZAKARIA, N., S. K. A. RAHIM, T. S. OOI, K. G. TAN, A. W. REZA a M. S. A. RANI. Design of Stacked Microstrip Dual-band Circular Polarized Antenna. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(3), 875-880 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37185

Uložit do Citace PRO