SINDLER, P. a M. POKORNY. Retrodirective Antenna Array Using High Frequency Offset. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(4), 1013-1018 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37205
Uložit do Citace PRO