DVORAK, P., M. MAZANEK a S. ZVANOVEC. Short-term Prediction and Detection of Dynamic Atmospheric Effects by Microwave Radiometer. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(4), 1060-1066 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37212
Uložit do Citace PRO