GROBELNÝ, Petr. Mikrofonová pole pro prostorovou separaci akustických signálů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3728. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivan Míča.
Uložit do Citace PRO