KALINA, Michal. Využití difuzních technik při studiu reaktivity biokoloidů [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37293. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martina Klučáková.

Uložit do Citace PRO