PROKOP, Josef. Uplatní se technická kontrola v moderním řízení kvality? [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3730. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Alois Fiala.
Uložit do Citace PRO